Større billede: klik F11

Interaktivt foto over Nyholm - brug musen, når pilen ændrer sig til en hånd der peger, klik

Fregatten Peder Skram den Engelske kirke m. m. Kastellet Rigets Flag Rigets Flag Mastekranen Kaserne Nyholms gl. Hovedvagt Kystradiostationen OXA museum Søværnets Officerskole Marinens bibliotek Ubåden Sælen MTB Sehested Spanteloftbygningen østre Takkeladshus Vestre Takkeladshus Radiomuseum OXA