Generelle oplysninger.

 

Med bus: Kør med buslinie 9A (i retning mod Operaen) til Fabriksmestervej, fortsæt til fods mod Mastekranen.

Med vandbus:
Sejl med linie 901/902 til "Holmen nord" ved Henrik Gerners Plads.

I bil: Fra Christmas Møllers plads ad Vermlandsgade, Kløvermarksvej / Forlandet, til venstre ad Refshalevej, til højre gennem vagten til Nyholm og derefter lige ud ad Takkeladsvej til A. H. Vedels Plads.
 

Åbningstider generelt: Interesserede kan besøge OXA efter aftale med formanden.
I vinterhalvåret er OXA sædvanligvis åben for medlemmerne på tirsdage mellem kl. 18.00 og 20.00
Besøgende i dette tidsrum er velkomne efter forudgående aftale.

Åbningstider 2016: Alle Søndage mellem kl. 11.00 og 15.00 i perioden 3. juli til 7. august, samt Kulturnatten 14 oktober kl. 18.00 - 23.00.


Arrangementer:
Foreningen arrangerer
gerne åbning for interesserede grupper
(max 20 personer) udenfor sædvanlig åbningstid, pris kr. 600,-.
Skoleklasser gratis.
Nærmere oplysning ved henvendelse til formanden på nedenstående telefon eller      e-post adresse.

                        

    Obs. Bommen ved Arsenaløen er nu permanent fjernet så du kan køre ad Prinsessegade til
             Nyholm (er på kortet mærket cykelvej)

                       Bemærk venligst:
                       Nyholm er hjemsted for
                       Marinestation København
                       og er derfor militært område.
                       Foreningen beder derfor venligst
                       besøgende iagttage det gældende
                       ordensreglement vedr.
                       al civil færdsel på området.
                       Ordensreglementet kan læses på
                       opstillede vejvisere,
                       bl. a. ved portvagten,
                       samt ved indgangen til OXA.

                       Bemærk max kørehastighed 40 km.t.

Adresse:
Radiostation OXA
A. H. Vedels Plads 2
Marinestation København
Nyholm
1439 København K.

Medlemsskab af foreningen:
Kontingentet er 250 kr. årligt.
Indmeldelse kan ske til formanden
Ivan Helsinghof,
telefon 61274853
e-post: oxa@oxa.dk

Danske Bank reg. nr. 1551 konto nr. 60034192