Vi har igennem de sidste år søgt fondsmidler til maling af vor bygning OXA, desværre uden positivt resultat.
Men gennem vort medlem Keld L. Steffensen blev der skaffet kontakt til Teknisk Skole der har
påtaget sig denne store opgave.
Malingen bliver doneret af Wolf's Lindolie fabrik.
Og Ivan Helsinghof er daglig kontaktled.
 
     
 

Billeder fra start af maling af OXA bygning, Juli 2014

 
   

 

Billeder fra kulturnatten den 11 Oktober, vi fik besøg af ca. 150 meget interesserede gæster

   
   
       

Billeder fra Frank Pedersens arbejde med inddækning af taget på OXA